Jordkällare

Att underhålla sin jordkällare är viktigt för att den inte ska förfalla och bli oanvändbar. Även om den kanske inte används så ofta idag kommer den förhoppningsvis i framtiden att vara oumbärlig. Att renovera en gammal jordkällare behöver inte vara krångligt eller omfattande. Det beror helt på i vilket skick jordkällaren är i och vilka delar som behöver renoveras. Det kan vara svårt att avgöra vad som behöver renoveras i en gammal jordkällare. Det kan se värre ut än vad det är, naturstenskonstruktioner är väldigt hållbara. Jordkällare har konstruerats sen flera hundra år tillbaka och vissa står kvar än idag. Se till att renovera din gamla jordkällare så att den kan användas av de kommande generationerna.

Vi renoverar alla delar av jordkällaren

 • Inspektion och bedömning av jordkällarens skick
 • Stenvalvet inne i jordkällaren
 • Ingången/svalen
 • Dörrar och karmar
 • Ventilationen: ser över förutsättningarna för att få till ett bra klimat och bra ventilation i jordkällaren
 • Taket ovanpå: Om det finns ett befintligt tak renoverar vi det, annars kan vi bygga ett nytt vid behov
 • Bygga inredning: platsbyggda hyllor, bingar och förvaring för det du vill ha i jordkällaren

Först undersöker vi jordkällaren för att avgöra vad som behöver göras. Att bara titta på bilder ger oss tyvärr inte en tillräckligt bra uppfattning om jordkällarens status. Efter det kommer vi överens om vilka åtgärder som behövs och vilka vi ska utföra.

Mycket kan en göra själv, som t ex:

 • Att kapa ner och hålla borta träd, buskar och annan vegetation som kan skada valvet och stenmurarna.
 • Se till att dörrarna fungerar och går att stänga. Detta för att förhindra skadedjur från att ta sig in och gräva gångar under och i stenmurarna. Det gör förhoppningsvis också att det inte blir minusgrader i jordkällaren under vintern som minskar risken för frostsprängning i valv och väggar.
 • Om det verkar som att det läcker in ovanifrån in i jordkällaren kan en lägga ett enkelt tak ovanpå. T ex ett plåttak gör att vattnet rinner av vid sidan av jordkällaren.
 • Se till att kor och andra större betesdjur inte går ovanpå jordkällaren.

För att läsa mer om jordkällare kan ni spana in våra tidigare referenser.
Annars finns dessa länkar som handlar om renovering av gamla jordkällare och naturstenkonstruktioner.

Hantverkslaboratoriets Handbok i kallmurning

Skrift om jordkällare från länsstyrelsen i Västra Götaland

Liten broschyr om jordkällare i Småland från Kalmar länsmuseum