Vi renoverar gamla fönster och dörrar och ger dom nytt liv. Fönster som är äldre har oftast virke som är av löjligt bra kvalitet. Furu med årsringar täta som bladen i en bok och med hög halt av hartzer. Det är en synd att slänga ut dessa fina fönster och sätta in moderna “underhållsfria” fönster. För det första tappar huset sin charm och sitt vackra uttryck. För det andra är det resursslöseri att behöva producera nya fönster där materialet har väldigt kort livslängd. För det tredje så går det att få ett mycket bra u-värde i gamla fönster om en t ex byter ut innerbågens glas mot isolerglas. 

Vi får dina gamla fönster att bli nya och snygga igen.

Se vår instagram för bilder eller vår referenssida för mer material kring fönster.