Vi har gått utbildningen med inriktning trä på DaCapo på bygghantverksprogrammet i Mariestad. Vid större projekt samarbetar vi med andra hantverkare i trakten. Vi ser det som en fördel att kunna samverka under uppdrag, både stora som små, för att få det så bra som möjligt. Vi är bra på olika saker och har spetskompetens inom olika områden vilket gör att vi kan ta oss an de flesta uppdragen.

Vi tycker det är viktigt att skapa en sund arbetsmiljö, både fysiskt genom att använda hälsosamma material. Men också psykiskt genom att vara inkluderande, öppna, normkritiska samt lyhörda gentemot varandras behov.

Fotograf: Jenny Ingemarsson
Pontus

Vi arbetar främst i södra Småland men kan även ibland ta uppdrag på annat håll i Sverige. Hör med oss!