Välkomna!

Vi är ett bygghantverksföretag som främst arbetar med praktisk byggnadsvård. Vi tycker det är mest spännande att få renovera och restaurera äldre bebyggelse men utför nybyggnationer också. Vi ger även konsultation om det önskas. Spana gärna in våran instagram för att se de uppdrag vi gör för tillfället eller de vi har avslutat.

Det vi strävar efter är att behålla byggnadens ursprungliga karaktär och känsla genom att bl a använda oss av äldre hantverkstekniker och material. Det finns ett stort värde i att bevara och föra vidare äldre traditioner, i form av material som byggnaden består av och de tekniker som användes för att uppföra byggnaden.

Vi arbetar främst i Småland men ibland på annat håll. Hör med oss!